Nijverheidsweg-Noord 74b, 3812 PM Amersfoort - info@awest.nl

Bedrijvenvereniging Amersfoort West

Awest heeft een enorme variëteit aan bedrijven, wat het aantrekkelijk maakt voor vestiging.
Meer over Awest

Visie

Een gebied als Amersfoort West met kantoren, winkelcentra, stationslocatie, grootwinkelbedrijven en een bedrijventerrein als Isselt vraagt om verbinding van ondernemers, zodat we de gezamenlijke belangen kunnen behartigen.
Onze visie

Missie

Awest zet zich in voor een dynamisch, eigentijds en divers bedrijvenpark, groen waar het kan en gebaseerd op een flexibel bestemmingsplan. Zij is daarnaast een netwerk van ondernemers en creëert een platform voor discussie tussen haar leden en andere bij Awest betrokken instanties.
Onze missie

Doelstellingen

Om haar visie en missie gestalte te geven kent Awest een aantal doelstellingen en streeft zij naar een goede mix tussen bedrijven en kantoren. Van alle bedrijventerreinen in Amersfoort kent Isselt de laatste jaren de grootste groei in werkgelegenheid, dat willen we graag behouden
Onze Doelstellingen